Iedereen vindt wel eens ergens wat van. Als meerdere mensen dat vinden, en dat komt best wel eens voor in een grote vrijwilligersorganisatie, dan doe je daar als Vrijwilligersraad wat mee.

 

Vrijwilligersraad 2014

Niet mopperen, maar aankaarten!

Iets ermee doen, wil zeggen iets bij de directie aankaarten wat onder vrijwilligers leeft. “Niemand schiet er wat mee op als mensen alleen onder elkaar lopen te mopperen’, vindt Bep Tetteroo, ‘het is mooi dat ze ons inschakelen.” Bep volgde in 2014 Minke van Noord op als voorzitter van de vrijwilligersraad. Ze zit de raad nu vier tot vijf keer per jaar voor. Tussendoor kloppen vrijwilligers voor van alles bij haar de VR-leden aan.

Opvallende VR-acties in 2014

Zo ontstond er in 2014 onrust toen het in de nieuwe huiskamer wat al te gezellig werd. Families van een paar gasten voelden zich er erg thuis, maar andere gasten was het rumoer wat teveel. De VR heeft dat beetgepakt: “Hoe ga je om met topdrukte; hoe organiseer je dat?”

In 2014 liepen vrijwilligers vast op een gast die complexe zorg nodig had, bijna 1 op 1. Dit probleem werd besproken in multidisciplinair overleg; de VR werd daarbij betrokken. Dat resulteerde in een derde vrijwilliger de eerste paar uur van de dag.
En dan was er nog het een en ander te doen over de wifi-code. Gasten krijgen die, maar vrijwilligers willen tijdens een rustige dienst ook graag hun tablet gebruiken. Dat kan nu.

Vrijwilliger 2017

In 2013 was er een brainstormsessie met de directeur en coördinatoren over de vrijwilliger in 2017; in 2014 werd die vervolgd. Eigen regie van de cliënten, de leerbehoefte van vrijwilligers en de vraag naar flexibiliteit, er kwam van alles aan bod. Een positieve ervaring vond Bep. “Door zowel de bestuurlijke als de vrijwilligerskant te belichten, hebben we goed zicht op wat voor ons ligt.”

Volle agenda door veranderingen zorg

In oktober 2014 zijn het beleidsplan 2015-2017, het activiteitenplan 2015 en de begroting 2015 uitgebreid met de VR besproken en bijgesteld als daar goede argumenten voor waren. Nu er door alle veranderingen in de zorg veel op de agenda staat is er veel belangstelling van de vrijwilligers. De opkomst tijdens de vergaderingen was daardoor groter dan gebruikelijk.

 

 

Klik op foto.

Boven van links naar rechts: Alice Pierie, Els van Dijk en Irene van Zevenbergen. Onder: Jeanne Kool en voorzitter Bep Tetteroo.

 


Maak kennis met de Vrijwilligersraad. Klik door naar de actuele website.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrijwilliger 2017 kan nóg beter luisteren.