Missie

‘Wij willen een schakel zijn in de keten van zorg aan mensen in de laatste levensfase. Wij doen dat thuis of in het hospice door op vrijwillige basis hoogwaardige palliatieve terminale zorg te verlenen die de mantelzorg ondersteunt. Hierbij streven wij naar huiselijkheid, achten de eigen vertrouwde omgeving van groot belang en werken vanuit respect voor ieders levensovertuiging.'


Lees ook de kernwaarden op de actuele website.

 

Voorwoord: In Training

"Er is genoeg bereidwilligheid in de samenleving. Onze vrijwilligers zijn daarvan het bewijs. In 2014 toonden zij zich bereid om extra zorgtaken op zich te nemen als de mantelzorger in 2015 steeds minder een beroep kan doen op de beroepsmatige zorg. Hoe zij eraan bij kunnen dragen dat mensen thuis kunnen sterven. Hoe zij mantelzorgers kunnen ontlasten. En hoe ze, ook in het Hospice, nieuwe (licht) verzorgende taken uit moeten voeren. We hebben veel besproken, geleerd en geoefend. Dat blijven we doen. We blijven investeren in goede mensen, in kwaliteit en in training.
 

Onze vrijwilligers geven mensen in terminale fase van hun leven de rust om zich daaraan over te geven. Zij doen dat met liefde, zijn zorgzaam en betrokken. De coördinatoren geven ze de professionele en emotionele ruggensteun om dat werk te doen. Die enorme passie en inzet karakteriseert onze organisatie. Daar ben ik oneindig trots op!"
 

Marianne Boone
directeur

 

 

Marianne Boone
directeur