In samenwerking met:zie 1 oktober


zie 27 oktober


zie 30 oktober


zie 10 november


zie 17 november


zie 25 november


 

 

 

Scholingsagenda 2014

In het najaar van 2014 startte een gevarieerd scholingsbeleid onder de noemer 'VPTZ-academie Midden-Holland'. Vrijwilligers schreven zich enthousiast in voor de trainingen rond zorgspecialismen.

1 oktober: sterfstijlen

Praten over sterven, hoe doe je dat? STEM, STerven op je Eigen Manier, geeft sterven een plek in het leven. Tien vrijwilligers volgden de opleiding Sterfstijlen om die stijlen te leren herkennen. www.stichtingstem.info

3 en 20 oktober: intervisie training

Na een eerste inzet deelden vrijwilligers tijdens de intervisie hun ervaringen. Lees meer op 'Intervisie houdt scherp'.

27 oktober: haptonomisch verplaatsen

Vrijwilligers volgden de bijeenkomst haptonomisch verplaatsen; tijdens deze bijeenkomst worden situaties geoefend volgens een haptonomisch uitgangspunt. Zie 'Terugblik 2014'.

30 oktober: laatste zorg

Scholing voor de groep Laatste zorg vrijwilligers, verzorgd door Stichting Monuta.

4 november: omgaan met gedragsveranderingen

Maar liefst twintig vrijwilligers volgde deze training en leerden omgaan met gedragsveranderingen die een gevolg zijn van hersentumoren.

5 november: objectief rapporteren

Vrijwilligers leren te signaleren en niet te oordelen. In deze opleiding krijgen ze cases voorgelegd als oefening om waardevrij en objectief te rapporteren.

10 november: palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking onderscheidt zich vooral in de communicatie. Hoe ga je als vrijwilliger om met de beperkte cognitieve vaardigheden van je cliënt? Twintig vrijwilligers volgden deze training, gegeven door Trudi Weijers, verpleegkundige bij stichting Gemiva* en palliatief consulente voor mensen met een verstandelijke beperking.
*De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die niet op eigen kracht kunnen functioneren in onze samenleving.

17 november: palliatieve zorg bij mensen met dementie

Hoe ga je om met een dementerende cliënt? Dat leerden achttien vrijwilligers tijdens deze opleiding die in samenwerking met Elly Smit namens Alzheimer Nederland werd gegeven. Elly is maatschappelijk werker, sociaal verpleegkundige en casemanager. Ze ondersteunt en adviseert mantelzorg en familie in de omgang met mensen met dementie die thuis wonen.

18 november: euthanasie en sedatie

Achttien vrijwilligers gingen aan de hand van praktijkcases met elkaar in gesprek over euthanasie en sedatie. Er werd uitgelegd wat de verschillen zijn en besproken wat deze interventies met hen doen.

21 november:  intervisie training

Lees meer op 'Intervisie houdt scherp'.

24 november: STEM-verdieping

Tweeëntwintig al eerder ‘gestemde’ vrijwilligers volgden deze nascholing die dieper op de materie inging. Docent was Bert Buizert van Stichting Stem.

25 november: palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening

Hoe kan je zorg verlenen aan mensen met een psychiatrische aandoening? Dit was in 2014 de meest populaire bijeenkomst! Voor een klas van negentien vrijwilligers stond Elly Smit namens GGZ Midden-Holland. Zij is maatschappelijk werker, sociaal verpleegkundige en casemanager. Elly ondersteunt en adviseert mensen met een psychiatrische aandoening, hun mantelzorgers en familie.

3 december: cultuurverschillen in de palliatieve zorg

Presentatrice Carla van Weelie, reisde voor de EO-programma’s Nederland Helpt en Metterdaad zo’n beetje de hele wereld over. Als trainer en coach traint zij VPTZ-vrijwilligers. Op 3 december sprak ze met een groep van achttien vrijwilligers over cultuurverschillen. Hoe kan je die opmerken en hoe ga je daar waardig mee om? Wat doe je bijvoorbeeld als iemand voor je knielt om je te begroeten? De training werd heel goed ontvangen en wordt zeker vervolgd.  

8 december:  intervisie training

Lees meer op 'Intervisie houdt scherp'.

 

 

 

Carla van Weelie
Presentatrice en wereldreiziger. Zij trainde 18 vrijwilligers over respectvol omgaan met cultuurverschillen [3-12-2014].