Vrijwilligers in training aan VPTZ-academie Midden-Holland

Afstemmen op een ander. Dat is onze kracht. Maar hoe stem je af op mensen die een psychische aandoening hebben, of een andere culturele achtergrond dan jij? Het nieuwe scholingsbeleid ging in het najaar 2014 van start met specialistische opleidingen in de palliatieve zorg. De belangstelling was enorm. Er konden maar liefst 177 scholingen worden gevolgd dankzij een gulle gift van Stichting Muziek aan de Plas.

Scholing speelt in op toekomstige zorg én vrijwilliger

Coördinator Elles de Mik studeerde in 2014 af aan een post HBO-opleiding van de Hogeschool Utrecht met onderzoek naar innovatief vrijwilligersmanagement: hoe we kunnen inspelen op de veranderende behoefte van de vrijwilliger in 2017. Zij vertaalde die behoefte én die van een groeiend aantal zorgvragers naar een scholingsprogramma van formaat.

Wat is nieuw?

  • meer structuur door twee vaste scholingsmomenten/-maanden per jaar
  • specialisatie opleidingen voor palliatieve en terminale zorg aan mensen met een psychische  aandoening, dementie en verstandelijke beperking
  • nieuwe opleiding cultuurverschillen in de palliatieve zorg
  • scholing in een ziektebeeld: hoe om te gaan met benauwdheid of gedragsverandering door hersentumoren
  • de scholing van een vrijwilliger wordt vastgelegd, als schriftelijk bewijs van zijn vaardigheden, een waardevolle aanvulling op zijn c.v.
  • vrijwilligers kiezen een specialisatie, alleen de basiscursus, haptonomisch verplaatsen en sterfstijlen zijn verplicht