Zie ook pagina 'Bestuur'.


 

 

Organogram 2014

 

De organisatie bestond in 2014 uit vier betaalde krachten en 137 vrijwilligers. Zie ook kengetallen 2014.

(Scrol met de muis over dit organogram. Rechtsonder verschijnt bijbehorende informatie.)

 

bestuur
directeur
coord1
coord2
coord3
cie lz
cie ev
kook grp
cie cz
cie pr
cie int
cie lz
lcp
vrw brd
taak vrw
vrw raad
tuin grp
hd
terminale zorg vrw
thuis
hosp
kennis
st
om
iv
bieb
nbz

Het bestuur is toezichthoudend.

Per 21-09-2014

  • dhr. Jaap Warners - voorzitter
  • dhr. Hans van Groningen - algemeen lid en lid van het bestuur stichting Vrienden
  • dhr. Arie Plug – penningmeester
  • dhr. Einte Elsinga - algemeen lid
  • mw. Dorien Stalman - algemeen lid
  • mw. Marjoke van Pijkeren - secretariële ondersteuning

Voorzitter tot 21-09-2014:

  • mw. Flora van Egdom

De directeur adviseert het bestuur, is verantwoordelijk voor de beleidsvoering en voor het dagelijks bestuur. De directeur adviseert het bestuur, is verantwoordelijk voor de beleidsvoering en voor het dagelijks bestuur

De coördinator vrijwilligers selecteert de meest geschikte vrijwilliger, ondersteunt en begeleidt hem of haar en is verantwoordelijk voor de scholing.

Vanaf 1 juni 2014 heeft Machteld van Rosmalen in dienst. Tot 1 juni was Elly van Tol in functie.

De coördinator vrijwilligers vertaalt de vraag van cliënten naar passende ondersteuning: thuis of in het hospice. Zij selecteert de meest geschikte vrijwilliger, ondersteunt en begeleidt hem of haar en is verantwoordelijk voor de scholing.

De coördinator vrijwilligers selecteert de meest geschikte vrijwilliger, ondersteunt en begeleidt hem of haar en is verantwoordelijk voor de scholing.

Laatste Zorg-vrijwilligers verzorgen, indien gewenst, samen met de familie de overleden gast.

De kookgroep vervult bijna dagelijks de peroonlijke eetwensen van Hospice-gasten en hun familie.

De Commissie Evenementen bedenkt en organiseert de uitjes voor vrijwilligers.

Complementaire Zorg geeft cliënten op verzoek aanvullende zorg om pijn te verlichten en te ontspannen. Vrijwilligers die daarvoor opgeleid zijn gebruiken technieken als Therapeutic touch, massage en aromatherapie.

De Commissie Public Relations organiseert o.a. het maandelijks Open Huis en verzorgt presentaties voor leden en/of medewerkers van organisaties. Ze is eindverantwoordelijk voor de uitgave van het 'Laatste Nieuws', een informatieblad voor vrijwilligers.

De Commissie Interieur zorgt voor vervanging en aanschaf van de inventaris van het Hospice.

De Lokale ContactPersonen zijn verantwoordelijk voor de naamsbekendheid en leggen contacten met diverse zorg- en welzijnorganisaties op lokaal niveau.

Dankzij de vrijwilligers Bereikbaarheidsdienst zijn we 24/7 bereikbaar; zij zijn de aanspreekpunten buiten kantoortijden en in het weekend.

De Taak-vrijwilligers voeren diverse taken uit waaronder intervisie, financiën, secretariaat, webmaster, intranet, maar ook grote boodschappen, wasgoed, klussen in en rondom het hospice.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de vrijwilligers, is gesprekspartner van de directeur en geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om Vrijwilligersbeleid.

De tuingroep onderhoudt de Hospicetuin en -vijver.

De Huishoudelijke Dienst zorgt dat alle kamers en ruimten in het Hospice elke dag spic en span zijn.

47 professionele vrijwilligers ondersteunen de zorgvrager en de mantelzorgers. Dag en nacht.

43 vrijwilligers maken het onze gasten in het Hospice, en hun familie en vrienden, zo comfortabel mogelijk.

Het Kenniscentrum bundelt alle expertise die de Stichting heeft opgebouwd en is toegankelijk voor mantelzorgers, zorgprofessionals en professionele vrijwilligers. Het heeft vier pijlers: Scholing & Training, Ondersteuning Mantelzorg, Nabestaandenzorg en Informatie & Vraagbaak.

Scholing & Training biedt opleidingen aan, houdt het trainingsaanbod actueel en bewaakt de kwaliteit.

Ontmoetingsbijeenkomsten: de groep initiëert o.a. persoonlijke gesprekken en ontmoetingsbijeenkomsten.

Informatie & Vraagbaak-vrijwilligers informeren zorgvragers over de inzet van vrijwilligers rondom het levenseinde.

Bibliotheekvrijwilligers houden de verzameling boeken rondom het levenseinde up to date.

Nabestaandenzorg biedt nazorg aan ex-mantelzorgers, familie en vrienden. Dat gebeurt in groepsverband en één op één.

Deze interactieve organogram is ontwikkeld en aangeboden door kopwit.nl i.s.m. Maarten Buwalda.