Bijeenkomsten zorg nieuwe stijl

Ze komen écht niet!

Op 1 januari 2015 ging het in, het nieuwe zorgbeleid. Vanaf dat moment kwam de wijkverpleging dus écht niet meer. Niet naar het hospice om elke ochtend mevrouw A te wassen; niet naar huis om de tanden van meneer B te poetsen. Zijn dochter, de buurvrouw of een vrijwilliger doet dat nu voor hem.

Meer doen dan er zijn

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Wat betekent dat voor onze vrijwilligers thuis en in het Hospice? Daar hebben we in 2014 tijdens vier informatiebijeenkomsten uitgebreid over gesproken. De vraag ‘wat wilt u?’ is snel gesteld, maar dan. De case van de terminaal zieke John van 54 maakte veel duidelijk. In de oude situatie was de verpleegkundige een medicatiepleister komen plakken, in de nieuwe situatie doet John dat zelf of wordt iemand uit zijn netwerk of een vrijwilliger geïnstrueerd. De vrijwilliger doet dus meer dan er zijn.

Er wordt niet over John, maar met John gepraat. Het zorgbeleid is gericht op zelfredzaamheid, behoud van eigen regie en privacy. De gastenmappen in het Hospice liggen straks niet meer in de huiskamer, maar in de eigen kamer van de cliënt.
De bijeenkomsten waren verhelderend; de vrijwilligers waren er blij mee. Een goede voorbereiding is het halve werk, laat 2015 maar komen!

Zorgvolgorde in 2015

  1. Familie
  2. Netwerk (vrienden en buren)
  3. Vrijwilligers
  4. Professionals