Auteursrecht

Het overnemen van tekst

Op de website van Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland zijn de wettelijke regels van auteursrecht van toepassing. Deze website is een publicatie van Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland.

 

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie is toegestaan na toestemming van Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland. En met bronvermelding, bijvoorbeeld:


Overgenomen uit: jaarverslag 2014 van Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland, www.2014.terminalezorgmiddenholland.nl, [datum]


 

Beeldgebruik

Indien u meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland.