Wat is een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift als de gever:

  • de gift laat vastleggen -hoeft niet meer bij de notaris-
  • regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt
  • en dat minimaal 5 jaar achter elkaar doet
  • de bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • wij geen tegenprestatie leveren

Komt u in aanmerking voor aftrek van giften?

  • Doe de test.
  • Of vul het contactformulier in. Klik op de knop
    in de rechterkolom van de pg. 'Stichting Vrienden'.

Overeenkomst gift

Sinds 2015 kunt u zelf een schriftelijke overeenkomst sluiten.
Download de formulieren 'Periodieke gift in geld' of 'Periodieke gift
in natura' via de belastingdienst.

 

Terug naar jaarverslag 2014